Dołącz do nas i wspólnie ochrońmy mokradła!

26.11 GREEN FRIDAY
00
DNI
00
Godzin
00
Minut
00
SEKUND
100%
for the
swamps
100% kwoty ze sprzedaży przekażemy na ochronę mokradeł!
Razem wyrzuciliśmy pieniądze w BAGNO!

Cały przychód z wybranych produktów Cumulus®, zakupionych 26 listopada `21 obiecaliśmy przekazać na ochronę bagien,
a także na wykup i ponowne nawodnienie osuszonych obszarów, które kiedyś były mokradłami. I tak zrobimy!
Dzięki Wam podczas Green Friday zebraliśmy dla Centrum Ochrony Mokradeł rekordową sumę ponad 200 300,00 zł!
Wygląda na to, że wpadliśmy w niezłe bagno!

Cały przychód z wybranych produktów Cumulus®, zakupionych 26 listopada `21 obiecaliśmy przekazać na ochronę bagien, a także na wykup i ponowne nawodnienie osuszonych obszarów, które kiedyś były mokradłami. I tak zrobimy! Dzięki Wam podczas Green Friday zebraliśmy dla Centrum Ochrony Mokradeł rekordową sumę ponad 200 300,00 zł! Wygląda na to, że wpadliśmy w niezłe bagno!

Dziękujemy!

Torfowiska zajmują ok. 3% powierzchni kontynentów, ale zmagazynowane jest w nich dwa razy więcej węgla niż we wszystkich lasach na Ziemi (lasy pokrywają ok. 30% powierzchni kontynentów). Dodatkowo mokradła wchłaniają i przechowują wodę, dzięki czemu chronią przed powodziami. Zwiększają wilgotność powietrza i zapobiegają długotrwałym suszom oraz wpływają na lokalne łagodzenie klimatu. Jednocześnie stanowią ostoję dzikości i są miejscem życia wielu zupełnie wyjątkowych i zagrożonych wyginięciem gatunków!

100%
for the
swamps
100% kwoty ze sprzedaży przekażemy na ochronę mokradeł!

Dolina Rospudy jest największym w Polsce, a także jednym z największych w Europie, dolinowym torfowiskiem niskim nienoszącym śladów działalności człowieka. Krajobraz doliny nie zmienił się od tysiącleci. Występują tu rzadkie gatunki roślin i zwierząt, objęte ochroną nie tylko w Polsce, lecz także w całej Unii Europejskiej (m.in. jedyne w Polsce stanowisko krytycznie zagrożonego i wymierającego gatunku storczyka – miodokwiatu krzyżowego).

Torfowiska takie jak to w dolinie Rospudy tworzą się co najmniej kilka tysięcy lat. Jakiekolwiek zmiany powodujące zaburzenie stosunków wodnych w tym niezwykle wrażliwym ekosystemie mogą mieć charakter NIEODWRACALNY. Dlatego też w Cumulus® wspieramy stowarzyszenie Centrum Ochrony Mokradeł w ochronie cennych przyrodniczo gruntów leżących w dolinie Rospudy, by zabezpieczyć je przed szkodliwą ingerencją.

TO DOPIERO POCZĄTEK! Zebraną podczas kampanii kwotę przekażemy Centrum Ochrony Mokradeł na wykup osuszonych terenów, które kiedyś były mokradłami i wspólnie postaramy się przywrócić im ich niesamowite możliwości! To naprawdę ważne, gdyż w Polsce zniszczyliśmy już prawie 90% dawnej powierzchni torfowisk.

Wskutek osuszenia co roku ulatuje z nich do atmosfery ponad 30 milionów ton dwutlenku węgla, co stanowi około 10% całkowitych raportowanych przez Polskę emisji gazów cieplarnianych. Globalnie niszczenie namorzynów, torfowisk i lasów tropikalnych dla rolnictwa i innych działań człowieka przyczynia się do emisji 13% całkowitego ludzkiego CO2 i będzie nasilać skutki zmian klimatu!